מתחרה15201 / חיפשתי עיניים [ 24/08/2006 00:59:13 ]

ציון: 2

ולא מצאתי מלבד איזכורים אקראיים שלא היוו את נושא הסיפור. לא אהבתי את השימוש בנושא הזה. נראה לי שהוא נועד "ללכוד" את תשומת לב הקוראים. כמו שתמיד זה נעשה בהצלחה בנושאים של התעללות גופנית, אונס, מלחמה ושכול של בן משפחה קרוב.
הסיפור עמוס, נמרח מדי וחוזר על עצמו לעייפה. הוא היה יכול להיות סיפור אולטרא-קצר. הדימויים מוזרים מאד לפעמים בלשון המעטה. וניכר שנעשה מאמץ מיוחד למצוא ולהמציא ככל הניתן מהם. כמו כן ניכר מאמץ מיוחד לזעזע את הקורא.
בניכוי חלק מעומס הדימויים, וקיצור משמעותי, נותרת כתיבה ראויה בהחלט, שמתאימה לתחרות בנושא התעללות מינית. 


סגור חלון