מתחרה03101 / כך יעשה למאמין בבלתי אפשרי. [ 24/08/2006 01:06:01 ]

ציון: 2

כעס רב, מרד והתרסה מובעים במילים חדות לאורך כל השיר.

והסתירה, הו הסתירה העצומה בין כל השיר לבין השורה האחרונה:

"ועיניי מבקשות רק תפילה". למרות ההפסד הרב האמונה נותרת. מסתבר שחינוך יכול להיות מכשיר מפלצתי.

אלמלא השורה האחרונה, הציון היה 3.

***אם פירשתי לא נכון, עמך הסליחה.סגור חלון