מתחרה15201 / חסר...חסר... [ 24/08/2006 01:28:41 ]

ציון: 1

רעיון מצוין. בסיס לסיפור מצמרר אבל מוחמץ בגדול. הסיפור חסר בשר ולא רוצה להמשיך כמו מי...
הפתיחה לא רעה. הסוף - כן.


סגור חלון