מתחרה03101 / שיר ארוך ועם חזרות רבות [ 24/08/2006 15:41:43 ]

ציון: 2

הקריאה הייתה מייגעת, התבניתיות העיקה והיתה לנטל על התוכן.

השיר מנסה ומצליח להיות רלוונטי, את הרגע הזה הוא ישרוד, אבל איני אופטימי לגבי עתידו.

יחד עם זאת, ניכר המאמץ הרב שהושקע במבנה השיר ובנסיון לחרוז חרוזים, לכן הציון שנתתי אינו מינימאלי.סגור חלון