מתחרה04101 / סיפור שיר [ 24/08/2006 15:43:01 ]

ציון: 4

רואים תמונות, חשים תחושות, כל עובר בצבעים וריחות.

אני לא בטוח שזה עונה על הקריטריונים של שיר, אבל אהבתי, ויש לכותב או לכותבת פוטנציאל בכל מקרה, אז למה לא לתת  צאנס.

שיהיה בהצלחהסגור חלון