מתחרה04101 / מדבר אל הקרונות שבלב [ 24/08/2006 15:56:11 ]

ציון: 3

השלוש נקודות לדעתי מיותרות. אולי זה עניין של טעם

שיהיה בהצלחהסגור חלון