מתחרה04101 / מילים שחודרות אל הלב [ 24/08/2006 16:32:57 ]

ציון: 4

הרבה עוצמה יש בשיר. ופוטנציאל רב לכותב או לכותבת.

שיהיה בהצלחהסגור חלון