מתחרה04601 / שיר חמוד [ 24/08/2006 20:42:09 ]

ציון: 3

שנון, חכם. עם מוסר השכל.סגור חלון