מתחרה03101 / שיר קליל וחביב [ 25/08/2006 16:21:03 ]

ציון: 2

אמנם השיר עוסק בעיניים והמילה חוזרת רבות, אך נדמה שהתוכן והמשמעות הם  מעניינים רק למראית עין. כאשר, למעשה, נעדרת משמעות עמוקה, או אוניברסלית לשיר.

כיצד השיר היה מחזיק את עצמו, מחוץ לסביבת "תחרות עיניים"? בצורה סבירה. החריזה טובה, השיר באמת משעשע, אבל ללא עוקץ הוא אפילו לא סאטירה. וכך גם ציוני - סביר.סגור חלון