מתחרה03101 / יפה. [ 25/08/2006 16:58:40 ]

ציון: 3

"איך אתה כשאתה קם בבוקר? אותו דבר אבל לאט".

באמת החוויה של קימה משינה קצרה ככל שתהיה נדמית כנצח.

תיאור מעניין ומפורט של התעוררות.סגור חלון