מתחרה03101 / שיר מעולה, אך בתחרות הלא נכונה. [ 25/08/2006 17:12:23 ]

ציון: 2

הקשר של השיר לעיניים מאוד עקיף אם קיים בכלל.

השיר מתאר חוויה מאוד אישית ודורש אומץ רב לכתוב אליה.

המעבר בין החצי ה-1 של השיר ל-2 בעייתי, מבחינה תוכנית. בייחוד השורה:גם נשמתם של העצים, נעצרה. כמו מיותרת וחסרת סיבה תוכנית.

מעבר לכך, הייתי רוצה שהשיר יזכה, אבל זאת תחרות עם נושא וקריטריונים ולדעתי השיר שלך לא עומד בהם.סגור חלון