מתחרה03101 / נדמה שהשיר הודבק פעמיים. [ 25/08/2006 17:29:21 ]

ציון: 3

כתיבה מסקרנת, רק כמעט ברורה.

לא מספיק תקשורתי עם הקורא. קשה מאוד לדמיין את התמונה והעלילה שהשיר יוצר, אבל מעורפל ככל ששירך יהיה עדיין הוא מעניין וטוב.סגור חלון