מתחרה03101 / לא כתוב במתכונת השירים המבנית של התחרות, כן עוסק בעיניים. [ 25/08/2006 17:36:49 ]

ציון: 2

כתבת שיר מעניין, אבל נפלת על סמנטיקה וחבל. חרגת מהמסגרת, לכן השיר לא מתאים. לו היה עומד בקריטריונים, היה זה מתמודד רציני.


סגור חלון