מתחרה03101 / חשבון נפש מרגש, המבנה הנדרש חסר. [ 25/08/2006 17:58:24 ]

ציון: 2

קשה להגיד, שכאשר שוברים שורה 1 ל-4 שורות של מילה בודדה, נוצר בית.

מעבר לחריגה המבנית הבולטת לעין, נושא השיר ותוכנו מרגשים. תמיד מרשים כשנעשה חשבון נפש והכאה על חטא.

יישר כוח.סגור חלון