מתחרה04401 / כתוב היטב [ 25/08/2006 23:32:18 ]

ציון: 3

הסיפור בנוי טוב, פיתוח מענין של הדמויות, מקומות מוחשים.

סוף הסיפור צפוי.סגור חלון