מתחרה11301 / נחמד [ 26/08/2006 02:17:27 ]

ציון: 1

יחד עם זאת חסר מוטיבים חדשים, מעניינים, מטאפורות מעט יותר עצוקות, מאתגרות.סגור חלון