מתחרה05901 / זה לא סיפןר, אולי שיר... [ 26/08/2006 07:53:54 ]

ציון: 1

אין זה סיפור אלא שיר.

החריזה הפריעה לי.

התקשיתי להבין את הרעיון.סגור חלון