מתחרה04401 / שיר מיוחד [ 26/08/2006 08:43:41 ]

ציון: 3

כתוב היטב מבחינת השפה והנושא.

השיר עצמו לא מוקפד עד הסוף.סגור חלון