מתחרה09701 / שפה גבוהה, מילים יפות [ 15/08/2006 11:15:16 ]

ציון: 2סגור חלון