מתחרה03001 / שיר מענין [ 26/08/2006 20:55:15 ]

ציון: 3

כתיבה קולחת שפה עשירה

מילים  מעט מפותלות  מדי לפעמים.

יוצר סרבול מסוים.סגור חלון