מתחרה11501 / טעון דחוס אך לא מאורגן מספיק . קטע מזעזע [ 26/08/2006 22:35:44 ]

ציון: 1סגור חלון