מתחרה11501 / פיספוס הדיוקן בכתיבה אסוציאטיבית ולא מגובשת [ 27/08/2006 00:09:04 ]

ציון: 1

רעיונית או תכנית

כמו גוש של סקיצה ראשונית או

לחילופין יכול היה להיות כקטע הגות

חבל שלא כתבת כמחזה. פיספוס גדול.סגור חלון