מתחרה02801 / כתיבה נפלאה [ 27/08/2006 00:09:13 ]

ציון: 2

מילים יפות,רק לשירים הנמדדים במבחן זה צריכה חריזה שאינה כאן וחבל.סגור חלון