מתחרה02801 / בלדה,כתיבה נפלאה [ 27/08/2006 00:36:31 ]

ציון: 2

חסרים חרוזים עוקבים לאורך כל בתי השירסגור חלון