מתחרה11501 / שיר פשוט [ 27/08/2006 03:21:38 ]

ציון: 1

והחיבור לנושו רעוע כמו גם

הבית על העיניים שהוא גרוע.

שיר מאד לא מושקע מבחינת נושא התחרותסגור חלון