מתחרה07301 / שיר יפה ומענין [ 27/08/2006 06:07:54 ]

ציון: 3

וגם מיוחד, חבל רק שמתכנתי האתר זיכו אותך באותו מספר מתחרה כמוני

וכך אנו נעים ונדים במבוכי המידרוג כתאומים סיאמיים. כתבתי להם לתקן את המעוות

כדי שלא יחזור מצב שאת מדרגת ומרגיזה מתחרה ואני זוכה לקיתונות זעמו...

מתחרה 07301 יוצר הבלדה "יוחנן אבי" והסיפור הארוך "דייג הסיפורים"סגור חלון