מתחרה11501 / חסר מאד מאד פיסוק לפסקאות [ 27/08/2006 09:18:44 ]

ציון: 1

ויש גם הרבה כפילויות ומילים מיותרות

ויש גם הרגשה של סערת כתיבה ללא בלמים ועצירה

לבחון את איכות היצירה.סגור חלון