מתחרה11501 / אהבתי. "ואחר עיניך הלך לבי" כתוב יפה. [ 27/08/2006 12:11:31 ]

ציון: 3סגור חלון