מתחרה11501 / שיר חודר פוצע ונוקב [ 27/08/2006 12:27:48 ]

ציון: 2

לטעמי עודף דימויים המפחית 

מעוצמת השיר ומקסמו.

כתיבה איכותית ותחרותית ללא צל של ספק.סגור חלון