מתחרה03001 / יפה [ 27/08/2006 15:03:13 ]

ציון: 3

כתוב מצוין

יפה

מרגש

חסר רק המבנה הדרוש.

חבלסגור חלון