מתחרה15401 / נושא טעון... [ 27/08/2006 23:37:55 ]

ציון: 2

נושא טעון, שמותיר את חותמו גם לאחר קריאת הסיפור.

מוטיב העיניים עובר בצורה יפה...סגור חלון