מתחרה07301 / שיר מעולה [ 28/08/2006 00:51:26 ]

ציון: 4

חבל שלא ממלא את הנחיות התחרות

וחבל שני שאפשר לדרג רק עד 4

ברכותסגור חלון