מתחרה07301 / יותר מדי מילים מסובכות [ 28/08/2006 01:04:03 ]

ציון: 2

השימוש במילים המסובכות מסרבל את השיר

היו שירים שיותר אהבתי בתחרותסגור חלון