מתחרה06901 / לא מוצא קשר לעיניים [ 28/08/2006 02:39:57 ]

ציון: 1

והכתיבה בנאלית יחסית.סגור חלון