מתחרה06001 / WOW [ 28/08/2006 18:11:04 ]

ציון: 4

עומד חסין מפני מבטך

על חטאים שחטאתי לפניך

בעיניך ניכרים נפתוליך

ועיניי מבקשות רק תפילה.

נפלא, אהבתי מאוד את הרכות והיופי בשירך.

נפלא, אהבתי מאוד את הרכות והיופי בשירך.סגור חלון