מתחרה11501 / קטע נפלא חבל שלא ערכת אותו לשיר. הרעיון יפה. [ 28/08/2006 21:14:08 ]

ציון: 1סגור חלון