שירים

חיי ומותי

חיי ומותי

 

 

אהבתי היא ככלות הכל:

ככלות ייסוריי, ככלות מסעותיי, ככלות אושרי,

היא בת שיחי, בבת עיני

מהותי.

 

אהבתי היא שחר כל מהוויי:

היא מפתן געגועיי, תהומות מסעותיי, חותם נדריי,

היא סף היום, קץ הליל

נצח.

 

אהבתי היא כפי שהיא:

שדופה, חטובה, ערירית, הומה, יהירה, נזירה, דמומה

וחרבה בידה.

 

ולבטח, אהבתי היא חיי

ומותי.

 

 

 

 

 

 

תגובות

רבקה ירון / *** / 17/11/2021 19:58
אורנה / ברוך הבא / 18/11/2021 06:07
גלי צבי-ויס / אהבה! / 18/11/2021 06:32