ועדת אתיקה החלטה מס'3 בעניין העתקת יצירה.

12/09/2006 23:25 | ועדת האתיקה

הודעות   (12/9/2006-23:17)

1. התקבלה פניה מטעם יוצרת באתר על העתקת שירה ע"י "קרן אור".

2.בבדיקת ועדת האתיקה נימצא כי יש פגיעה "בזכויות היוצרים" של היוצרת הפונה.
נימצא  כי "קרן אור", אכן ביצעה הכלאה (פאזל ממשפטים מלאים) מיצירתה של הפונה ושיבצה אותם כשיר.
אותו הציגה כיצירה מטעמה.

3.לאחר בירור עם "קרן אור" , מצאה הועדה שדבריה אינם תומכים ואינם מעניקים כל הסבר מניח את הדעת למעשה.

4-הואיל ואירוע זה התרחש בסמיכות לאירוע קודם בו הייתה מעורבת "קרן אור" התקבלה ההחלטה הבאה:

לחסום את קרן אור למשך חצי שנה מלפרסם כתביה באתר" דרך המילים".

ועדת אתיקה:
גלי וויס
יצחק רייויט
הנודד
יעל(בהעדר)