מקור אחר / אינה בר-שלום

14/12/2015 22:58 | אילנה בר שלום ז"ל
מקור אחר
באהבה הזאת הנשמה
מחפשת נדודים.
תמונה יפה של מהגרים.
עצים נעים ברוח, גלים
מנידים סירה.
חולם על מסע למקום
אחר
ועוד סיבה, להתעורר
בנפש חופשיה.

עייפות מתחנונים לאל
המבין, המושיע.
כשהשלום יופיע ירגש לבי,
מילות תודה בסערה.
בסוף, הדרך תמצא
משקיף , רואה
מקור אחר להשראה.

"כל הזכויות שמורות"

תגובה של MAMA 100 -
באהבה הזאת הנשמה מחפשת נדודים, מקום
אחר להשראה, ים גלים ורוח.