בצל מלחמה / אילנה בר-שלום

07/05/2017 19:47 | אילנה בר שלום ז"ל
בצל מלחמה
מבינה,
כי צריך לשחק
משחק אישי, לא
לספר שקרים,
כדי להציל משעמום.
ספור ראשון  על
אהבה ראשונה.
רוקם תכניתו לעתיד,
למענה עזב בית
לשם יחזור,
לערוך
חשבון נפש
.
שכרון חושים,
בצל מלחמה..

"כל הזכויות שמורות"