עוד יבוא היום. לבמת הדיון של גדי רוטשטיין

25/06/2017 17:17 | בשן
עוד יבוא היום
בו יתגשם החלום
שבו יוברר ללא ויכוחים
שהנפש ,הנשמה ואלוהים
הם מושגים ריקים
ששימשונו יפה בשירים
בעידן התמימות כשהיינו ילדים
כמו אותם הוטנטוטים
המאמינים בעצים ואבנים
ואנו בליבנו להם בזים.
הרי אנו כבר מפותחים
וכמעט הכל כבר מכירים ויודעים.
ואז ניווכח ונדע
שאין דבר כזה הקרוי נשמה
והנפש היא רק בטוי של מולקולה
שבעזרת כדור כחול או לבן
ניתנת להשפעה ועיצוב לא יאומן
כמו ציור או פסל ביד האמן
ואת מקום המיתולוגיה ויה

יתפסו הסביבה והגנטיקה
ובמסגרת זו והמקריות גורלנו נקבע
כי שום דבר לא צפוי ורק הרשות נתונה.
נכון זה יהיה אולי עולם משמים,
אבל מי הבטיח לנו גן וורדים.