והיא סתם זקנה....

05/07/2017 08:07 | אביה55


17\07\05  04:24

ראיתי אותה מהצד 
ממש מהפינה הפנימית
בהחבא שבי לא תרגיש
ולא תראה
כי העזתי להציץ
פניה אינם תמול שלשום
עצומות עיניה אינה רואה
והיא סתם זקנה בלי עבר
בלי עתיד
מחפשת אהבה 
שלא קיימת בשבילה

מסרבת להקשיב לרחשי היקום
משאה על גווה קרס
והיא שפופה 
אדישה לסביבה
צועדת בשבילים נעלמים
מחוז חפצה גם הוא 
לוטה בערפל חייה
למצוא מקום מושלם
להחבא בו מהעולם

לאייל ההרים יש בית
לחיות המדבר יש מסתור
לנשרים בצוק יש נקיק
לצפורים יש קן מדליק
לכל אחד יש מחבוא מחיות האדם
והיא רק זקנה בלי עבר בלי עתיד
מחפשת אהבה שאינה בנמצא
מחפשת מחבוא מהעולם

עמוק בתוכה 
בכי נסתר
תקוע שנים
והיא סתם זקנה
בתוך המולת חיים אפורים
רציתי לומר לה מילה טובה
קולי נאלם
עיני מחפשות סביב
אולי מישהו אותה ירים
מאשפתות
יתן רק רגע אחד  מתוכו משק הזמן
והיא סתם זקנה
צועדת לבדה בלי מטרה

אביה