רקדניות בסתיו. בהשראת ציורה של נורית ליברמן

20/08/2017 11:35 | בשן
טו׳ באב חלף עבר
הכרם ההומה שקט נבצר
עצים ערומים עומדים בשלכת
שבתו השבילים מעוברי לכת.
נשארו רק שתי המחוללות
עטופות בלבן בעיניהן ערומות
זו בזו הן מסוללות
למרות שמזמן חדלו המחולות
נוגעות זו בזו בפא-דה-דה
הרי הן לבדן בשדה הזה
חגות,נפרדות מדגימות פירואט
לפעמים נעות יחד בקצב המינואט.
העלמים כבר מזמן נעלמו
אך הן נאחזות זו בזו
אחת את השניה בעונג מגרות
שד בשד פיטמה בפיטמה נוגעות.
את התמוז אינן מבכות
ועל מות אדוניס אינן מתאבלות
גם לשוב הבעל אינן מחכות
ולפריון שלאחר הגשם אינן מצפות
רוקדות על הקרקע העקרה והצמאה
שתי העלמות הנעלמות במשוואה
מסתפקות מסופקות להן בהנאה.