אבי

20/11/2017 11:50 | דויד סמוכה

בס"ד                         ב' בכסלו                                                                 20.11.2017

אבי
ביום חמישי האחרון,
אחיותיי אחי ואני.
שארית הפלטה של ילדיך
יחד עם שניים מנכדיך.

עלינו לציון קברך המחודש,
עמדנו ליד המצבה הדוממת.
קראנו ותהילים ומשניות.
לעילוי נשמתך הדוממת.

אספנו בקושי מניין לקדיש,
"הדור הולך ופוחת".
השורות אט את מתרוקנות,
נולד דור שלא ידע אותך אבא.

כיום הזה ממש יום שני בשבוע,
הבאנו אותך למנוחת עולמים,
שלושים וארבע שנה חלפו,
ומאז אתה בגנזי מרומים.

ברבות השנים הצטרפו אליך.
בתך שושנה שנפטרה בדמי ימיה,
נכדך אלון שנפל בקרב,
רעיתך אמי מזל הטמונה לידך,
ושמעון אחי בנך בכורך.

עומד מול הקבר ,
נזכר בך אבי.
פעם צוחק פעם שמח,
פעם עצוב ופעם דומע.

עד שיצאת לגמלאות.
חינכת ולימדת דורות .
פעם רחוק פעם קרוב,
את הנשמה מסרת "לקצור פירות".

רק שנתיים היית גמלאי,
נהנתה מעט בחברת נכדיך.
ופתע פתאום נדם ליבך,
ובמהרה סיימת את  חייך.

השנים חולפות ....
אך אתה בליבנו.
אותך לא נשכח...
 כל עוד הנשמה באפינו.

היום בבית הכנסת ,
נתפלל לעילוי נשמתך.
נקרא קדיש ונאמר השכבה,
מה שאפשר לעשות נעשה לכבודך.


יהי זכרך ברוך

החי בלב הנשארים,
אינו מת לעולמים.


אבי מורה בבית ספר "אליאנס "בעיראק" יושב מימין למורה


אבי מורה בבית ספר בשדרות 1955