משא ארץ אהובה

07/08/2018 11:21 | בשן
על שלושה פשעי ממשלה
ועל ארבעה לא אשיבנו.
על הגיעם בית בבית
שדה בשדה הקריבו
עקרו משרש עצי זית.
עונשם ״והושבתם לבדכם בקרב הארץ
בבכוריהם ייסדו ביתם ובצעיריהם יציבו דלתם.

על קיפוח נכים דלים וקשישים
באוטם לבב,תוך הגדלת פערים.

על הבגידה בצו המשורר
״שם ירווה לו משפע ואושר
בן ערב,בן נצרת ובני״

על כי בפלגות בנימין גדולים חקקי לב
המחוקקים חוקי און לאום ואפליה
בהתעלמות מכך שחביב אדם שנברא בצלם
ומרבים בתוכנו יאוש ומאפליה

על החמור מכל,ליבוי שנאת חינם
בין מיגזר למיגזר,בין איש לאחיו
שבו כל יריב ומתנגד מוקע רחמנא ליצלן
כבוגד ושמאלן.
על כל אלה רגזה ארץ ודאבה
הוי,זעקי ארץ אהובה..