מסע הלב

06/04/2020 16:16 | אורלי

המצב הביא אותי למסע שבלב
התובנות יוצאות החוצה 
מעצימה את הדרך הלאה
המצב הביא אותי להתקרב

המסע הביא אותי לשחרר 
הציפיות מבינות שהן משתחררות
מעצימה את האופטימיות
המצב הביא אותי להתעורר

המצב הביא אותי להיות בבידוד
בפנימי זה לא עידוד
מעצימה  את התובנות אליי
המצב הביא משמעות לחיי