הרמב"ם : אישה המסרבת לרחוץ רגלי בעלה מותר להצליף בה בשוט כדי שתעשה כן...

15/02/2021 18:22 | צביקה הורוביץ

לכן...חברים יקרים...אל לנו לעשות מאדם אליל...

וכשיש לומר ביקורת...יש לאומרה....