פרידת עבר, הווה, עתיד

27/04/2021 08:59 | אדם אמיר-לב

 

פרידה-עבר,הווה,עתיד?/אדם אמיר-לב

 

"רוח אלוהים מרחפת סכינים

מגורש

תפוח גנוב בי

נווד אהבות ותשוקות

חולם אותך,

געגוע

 

גחלים לוחשות מתפללות רוח

להבעיר הבעירה

ידיי אש בשיפולייך

לשוני דבש בחיקך

את לי,

ממתקים

 

לכתך, כמו פסי הזהב

שמותירה השמש

לאחר שקיעה

נמוגים, אט אט"

 

אדם/זכויות שמורות