אם

06/06/2021 14:27 | אדם אמיר-לב

 

אם

 

אם ינעלו שערי אהבה

אלבש שק

אם ינעלו שערי תשוקה-

אצעק

 

בידיים רועדות אחבוט בדלת

בעוני כנפיי אפתח החלון

לא אוותר

לא אוותר

 

אדם אמיר-לב/זכויות שמורות