עוד מעט...

19/08/2021 21:52 | נורית ליברמן

נושא: עוד מעט...

 

באחת מהרצאותיו אמר בורחס. רצונך לראות את אשר לא ראתה עין אדם? הבט לירח. רצונך לשמוע את אשר לא שמעה אוזן? האזן לצריחת הציפור. רצונך לנגוע באשר לא נגעה בו יד? גע באדמה. באמת אני אומר לכם כי עוד מעט יברא אלוהים את העולם.

 

כתבו בהשראת משפט זה.

שלכם,

נורית ליברמן